Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger, inkludert rett til innsyn.

Behandling av personopplysninger

Formålene for vår behandling av personopplysninger er vanligvis å håndtere henvendelser fra deg eller å kunne gi deg en tjeneste eller produkter som du har bedt om, men kan også være at vi ønsker å kommunisere bedre med deg og for å forbedre våre produkter, tjenester eller markedsføring.

Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Det rettslige grunnlaget vil være enten at

  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, å utføre gjøremål i forkant av slik avtale eller for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse.
  • Du har gitt oss et særskilt samtykke til en nærmere angitt type behandling, som for eksempel å abonnere på vårt nyhetsbrev.
  • At vi har en legitim interesse i en type bruk, og som vi antar at du synes er akseptabel blant annet på bakgrunn av din kontakt med oss. Det er aktuelt i tre typer tilfeller:
  1. dersom du har samtykket til å motta tilbud eller nyhetsbrev fra oss, vil vi kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser for å drive markedsføring som oppleves relevant av mottakerne
  2. dersom du har samtykket til å motta tilbud eller nyhetsbrev fra oss, så kan vi bruke e-postadressen og en opplysning fra din kontakt med oss, for å tilpasse visning av annonser til deg eller andre på tredjepartsnettsteder (for eksempel Facebook).
  3. du vil gis mulighet til bort slik bruk av personopplysninger om du foretrekker det.

Sletting og anonymisering

Vi vil slette personopplysninger når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt avtalen eller vår rettslige forpliktelse. Opplysninger som vi bruker til markedsføringsformål, vil vi slette du ber oss om det.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle våre markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene vil lagres på sikre servere.

Kontakt

Kontakt oss på privacy@etbarnforlite.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1