Om foreningen

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” ble stiftet i 1984.

Formålsparagrafen:

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Foreningen har et lite sekretariat sentralt i Oslo. Kontoret er bemannet med en generalsekretær i ca. 60% stilling. 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” (kan forkortes til BFL)

Adresse: Postboks 186, 1319 Bekkestua
Telefon: 97 41 20 26   
Web: www.etbarnforlite.no
E-post: foreningen@etbarnforlite.no
Org.nr: 980624404
Kontonr: 05310998542

Generalsekretær: Anne Giertsen sekretar@etbarnforlite.no
Tlf: 977 14 990

Styret (våren 2018 - 2019)

  • Leder Nils Ragnar Olsen
  • Nestleder Berit Borgersen
  • Styremedlem Angela John
  • Styremedlem Silje Sviggum
  • Styremedlem Gina Sneve Hansen
  • Varamedlem Lene Haraldsen
  • Varamedlem Svanhild Telle Beaumont
  • Varamedlem Marit Johanne Johansen

 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er medlem av Frivillighet Norge

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er registrert i Frivillighetsregisteret

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1