Tenn et lys

Lørdag 15. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og i livets begynnelse.

Klokken 19.00 tennes lys over hele verden for å markere minnedagen.

Lys BFL

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1