• Home
  • Nyheter
  • Internasjonal spørreundersøkelse om dødfødsler

Internasjonal spørreundersøkelse om dødfødsler

Har du erfart selv, eller kjenner du noen som har opplevd en dødfødsel? Stor internasjonal undersøkelse for foreldre som har mistet barn ved dødfødsel, for pårørende (venner, familie og bekjente) som står nær noen som har mistet i dødfødsel, og for helsepersonell som er berørt gjennom arbeidet sitt.

Vi har fått denne henvendelsen fra forsker Frederik Frøen, MD, PhD, Folkehelseinstituttet: >I 2011 publiserte vi en serie om forebygging av dødfødsler globalt i The Lancet: http://www.thelancet.com/series/stillbirth

Vi har nå blitt bedt av The Lancet om å skrive en oppfølgingsserie for lansering ved FIGO-møtet neste høst – denne vil igjen få en norskledet introduserende artikkel. I den sammenheng gjennomfører en gruppe ved University of Queensland en spørreundersøkelse til helsepersonell, rammede familier og pårørende/støttepersonell om ulike tilnærminger til dødfødsler i ulike land. Mer detaljer om undersøkelsenes innhold får man på første side av undersøkelsen ved å klikke på lenkene som er limt inn under.  

Vi oppfordrer våre medlemmer og andre berørte til å bidra til at undersøkelsene får en «norsk stemme»  i forskningen om dødfødsler.

 

Linker til undersøkelsene (alle er på engelsk):

Survey of parents who have had a stillborn baby: http://materresearch.checkboxonline.com/parents.survey

Survey of general community members: http://materresearch.checkboxonline.com/community.survey

Survey of care providers: >http://materresearch.checkboxonline.com/Stillbirth-survey-care-providers.aspx

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1