• Home
  • Nyheter
  • Søker foreldre som har mistet barn på sykehus til studie

Søker foreldre som har mistet barn på sykehus til studie

Student ved Lovisenberg Diakonale Høgskole skal skrive Masteroppgave om foreldre som har mistet barn på nyfødtintensivavdeling.

Prosjektet er nå fullført, og vi takker alle som meldte sin deltagelse og stilte opp. 

Det er ønskelig å rekruttere foreldre som har mistet et barn på nyfødtintensiv avdeling i løpet av de siste fem årene og som er over 18 år. Det er ønskelig at deltakerne er tilgjengelige for intervju i Oslo og omegn.

                   Sykehus bilde

Student ved Lovisenberg Diakonale Høgskole skal skrive Masteroppgave om foreldre som har mistet barn på nyfødtintensivavdeling.

Det er ønskelig å rekruttere foreldre som har mistet et barn på nyfødtintensiv avdeling i løpet av de siste fem årene og som er over 18 år. Det er ønskelig at deltakerne er tilgjengelige for intervju i Oslo og omegn.

Studiens formål er å øke helsepersonells forståelse og kunnskaper om hvordan foreldre opplever å miste sitt nyfødte barn, og med dette bidra til økt kunnskap om hvordan helsepersonell bør møte foreldrene på sykehuset. Hensikten med studien er å utforske hvordan foreldre til barn som har dødd på nyfødtintensiv avdeling opplever å bli møtt og ivaretatt i forbindelse med tapet de har gjennomgått. Prosjektet skrives som en mastergradsstudie i intensivsykepleie ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Foreldre som velger å delta vil bli intervjuet av mastergradsstudenten. Spørsmålene vil omhandle foreldrenes opplevelser i forbindelse med at barnet døde på avdelingen, og hvordan foreldrene opplevde møtet med helsepersonellet. Intervjuer vil bli tatt opp på lydbånd og siden transkribert til skriftlig format.

Om du er interessert i å delta, kan du lese mer om studien og melde din interesse her:  Infoskriv

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1