Velkommen til årsmøtet

Foreningens årsmøte avholdes lørdag 2. april 2016

Frivillighet Norge’s lokaler i St. Olavs gate 25, i Oslo sentrum

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer. Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med foreningens arbeid, og vi oppfordrer alle til å komme.

 Foreningen har dessverre ikke mulighet til å dekke reise eller opphold til årsmøtet, men håper allikevel flest mulig har anledning til å delta. Vi spanderer kaffe, te og god lunsj.

Foreløpig program (med forbehold om endringer):

Lørdag 2. april:

Kl. 13.00        Lunsj

Kl. 14.00         Godkjenning av innkallingen

                      Valg av referent

                      Valg av møteleder

                      Valg av tellekorps                            

      Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

      Presentasjon av sittende styre                                  

      Årsmelding 2015       

      Regnskap 2015                                             

         Innkommede saker                                                             

                      Arbeidsplaner/satsningsområder 2016

                      Økonomi/budsjett 2016

  Valg   

Avsluttes ca. kl. 17.00

Påmeldingsfristen er forlenget til torsdag 31.03.16 kl. 12.00. Send en e-post til foreningen@etbarnforlite.no om du ønsker å delta.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1