Velkommen til foreningens nye nettside

Vår nye nettside er omsider på plass. Ikke alt er helt oppdatert enda, men vi jobber kontinuerlig for at dette skal bli en side hvor alle som har mistet barn, og deres pårørende, kan finne støtte og hjelp i sorgen.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1