Foreningen på sorgkonferansen

Stor konferanse sist høst

Sorgkonferansen oktober 2015

«Kan jeg ikke bare ta meg sammen?» - Om sorgens konsekvenser i hverdagen.

 

Konferansen ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom Seksjon for sorgstøtte, Akershus universitetssykehus, Sorgstøttesenteret på Ullevål, Barnekreftforeningen, Landsforeningen uventet barnedød, LEVE og Foreningen «Vi som har et barn for lite».

 

Her er en liten oppsummering av det omfattende programmet på konferansen som samlet nesten 200 deltagere fra ulike fagmiljøer.

Pål Wiik, Direktør for medisin og helsefag, Ahus, ønsket velkommen, og Petter Eide var konferansier og ledet paneldebatten som var først på programmet.

 

18 Bilde Ahus 4Er det mulig å ta hverdagen tilbake? I sorgens landskap.

Samtale om sorg: Petter Eide i samtale med paret Hege og Johnny Stuen, etterlatte foreldre.
Paret fortalte om da de mistet sitt tredje barn, Tindra helt uventet. De hadde to små barn fra før.

I samtalen var de innom ulike temaer som ulike reaksjons mønstre hos mor og far, følelser, parforhold, forholdet til de to søsknene og familie og venner, sykemelding, fastlegen.

 

Hva gjør sorgen med oss over tid.

v/ Dr.philos. Henning Herrestad, styreleder i LEVE og fungerende leder RVTS Øst

Sorg er ingen sykdom, sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser.

Hva du har opplevd tidligere i livet påvirker den enkeltes reaksjoner ved et tap av sine nærmeste. Hvordan samfunnet og dine omgivelser støtter deg etter tapet har også stor betydning. Herrestad var også innom sorg og sykemelding, og ønsket om å endre på mulighetene til å få sorgpenger istedenfor sykepenger (se egen kronikk av Herrestad annet stedt i bladet).

 

Hva skjer i kroppen ved sorg? Et nevrobiologisk perspektiv19 Bilde Ahus 5

v/ overlege/professor Vegard Bruun Wyller

Sorg er en risikofaktor for andre sykdommer. Aftenposten publiserte flere saker om dette bare en uke før konferansen i høst.

Det er ofte et misforstått skille mellom kropp og sjel, men følelser setter i gang aktivitet i hjernen. Kroppen reagerer med stress, den settes i alarmberedskap, adrenalinet øker, hjertet jobber mer og kroppens immunforsvar reduseres.

 

Sorg og sykemelding

v/ fastlege Kjartan Olafsson

Det finnes ulike rettigheter ved forskjellige diagnoser. Ved enhver sykdom er det også en funksjonsside. Olafsson mener det finnes ulike eksisterende diagnoser i Folketrygdloven vil kunne dekke fravær ved sorg.

Å ta seg sammen?

v/ Eline G. Røkholt, spesialrådgiver, og Hege Sandanger, sykepleier, MSc

I barnehage og skole er det viktig å følge barn og unge opp gjennom lengre tid.

Det kreves tverrfaglig samarbeid om hverdagsfungering og skolefungering over tid, og det er viktig at de som skal støtte barn og ungdom har kunnskap om sorg og hvordan sorg arter seg.

 

Panelsamtaler:

Del 1:Ta deg sammen? Dilemmaer og realiteter

Redusert arbeidsevne hos voksne – fokus på arbeidsliv

Arbeidsgiver, eventuelt familie og venner har ofte forståelse for hendelsen, men ikke for funksjonsnivå.

Del 2: Redusert kapasitet hos barn og unge

Barn kan ikke sykemeldes. Skolen har ofte ikke nok kunnskap om sorg og sykmelding. Barnehager og skoler bør ta opp tematikken f eks på foreldremøte

Hva gjør sorg med min identitet? Sorg som et eksistensielt fenomen

v/ Filosof Einar Øverenget

Reflektere – bli seg bevisst

Bli kjent med oss selv, ta valg, beslutninger. Fortolke, gripe, forstå.

Hva møter vi andre med? Er vi klar over og kjent med egne forestillinger vi møter andre med.

Utfordre seg selv på hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Forstå seg selv – f eks i møte med sorg.

Frihet – rett til å bestemme over seg selv. Både til å si ja til seg selv og også si nei til seg selv.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1