• Home
  • Nyheter
  • Velkommen til kurs om sorg, sorgstøtte og frivillig arbeid

Velkommen til kurs om sorg, sorgstøtte og frivillig arbeid

Helgen 15. -17. januar 2016 inviterer foreningen «Vi som har et barn for lite» til seminar om sorg, sorgstøtte og frivillig arbeid. Seminaret passer for medlemmer som har lyst til å hjelpe andre som har mistet barn; enten du er usikker på om dette kan være noe for deg, eller du vet at dette ønsker du å gjøre. Selvfølgelig er også du som har vært med som ressursperson i mange år hjertelig velkommen. Ved å møtes, både nye og gamle, får vi anledning til å lære av hverandre, dele erfaringer, utfordringer- og knytte nye kontakter.

Invitasjon_seminar_januar_2016.pdf

 

Invitasjon seminar januar 2016

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1