• Home
  • Lokale aktiviteter

Om Østfold fylkeslag

Det nåværende Østfold Fylkeslag av "Foreningen Vi som har et barn for lite" ble stiftet 3. september 2003. Bakgrunnen for dette var bl.a. en spørreundersøkelse fra sentralt hold, som ble sendt ut høsten 2002, samt at vi som var kontaktpersoner i Østfold følte at vi savnet noe mer å tilby nye medlemmer.

En invitasjon ble sendt ut til alle foreningens medlemmer i Østfold, og på det første møtet i lokalene til Jørgensen og Jørgensen på Sellebakk kom det ca. 20 personer. To år senere har over 40 ulike mennesker vært innom. De første par årene kom det vanligvis 10-15 personer på hvert møte. Nå ligger det på mellom 5 og 10. Møtene holdes vekselvis i Fredrikstad, Mosseregionen og Indre Østfold, for å dekke fylket best mulig og fordele belastningen med lang reisevei litt.

Fylkeslaget har hittil forsøkt å være noe annet enn en vanlig sorggruppe og noe mer enn bare en møteplass. Vi har hatt ambisjoner om å gjøre noe i fylket vårt for at foreldre som mister barn i framtida skal få mer og bedre hjelp enn det som ofte har vært tilfelle fram til i dag.

Per april 2014 er det lite aktivitet i fylkeslaget, men send gjerne en epost til foreningen@etbarnforlite.no om du ønsker å komme i kontakt med en lokal kontaktperson i Østfold.

Om Orkdal og omegn lokallag

For tiden er det ikke den store aktiviteten i gruppa men vi er her og det er bare å ta kontakt!
Er det behov for at vi møtes en kveld for å snakke, si ifra.

Besøk gjerne vår egen nettside.

Vi kan kontaktes på telefon 957 98 953 eller via e-post  

Send lokallaget en e-post.

Kransebinding tirsdag 9. desember .2014

Rogaland Fylkeslag inviterer nye og gamle medlemmer til kransebinding tirsdag 9.des.

Vi har kjøpt inn litt utstyr og pynt, og samlet kongler, mose og granbar. Tror det skal være nok til alle.

Hvis noen har egne ting de vil ta med seg for å pynte kransen med, er de hjertelig velkomne til det.

Sted: Simex AS, Kanalarmen 10, 4052 Røyneberg

Tid : Tirsdag 9.des kl 19.00

Dersom du har lyst å bli med oss på dette, send en mail til nro@simex.no

Dette er ikke en bindene påmelding, bare sånn at vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Egenandel kr 50,-

Mvh Nils Ragnar

Åpent møte med foredrag i Lyngdal

Mandag 16.11.09 kl. 19.00 inviterer foreningen ”Vi som har et barn for lite” til Åpent møte med tema ”Veier videre..”, i Lyngdal kulturhus. Foredrag av Per Emanuelsen fra Kristiansand om det å komme seg videre etter kriser i livet. Emanuelsen er 70% diakon i Setesdal og 30% stilling i Kristiansand kommune for etterlatte etter selvmord. Han har stor erfaring fra temaet.

Selv om det er foreningen ”Vi som har et barn for lite” som arrangerer, er det ikke bare for de som har mistet et barn. Hver enkelt må definere hva som oppleves som krise, det kan være dødsfall i alle aldre, samlivsbrudd, alvorlig sykdom, mistet jobb eller hva det måtte være. En trenger heller ikke å ha opplevd egen krise for å ha utbytte av foredraget!

De 3 kommunene foreningen dekker, Farsund, Lyngdal og Hægebostad vil presentere hvordan kriseteamene i kommunen er organisert og fungerer. Det blir anledning til spørsmål og kommentarer.

Vel møtt!

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1