• Home
  • Lokale aktiviteter

Nye treff utover høsten 2016 på Østlandet

Ønsker du å treffe andre som har mistet barn?

Lyshjerte

Det meste av sommeren er nå over og vi skal igjen starte på en høst og en vinter som noen ganger kan føles både mørk og kald.  Kanskje vi sammen kan hjelpes ad til å gjøre den litt mindre mørk og litt varmere?

På siste møte i lokallaget Østlandet før sommeren ble vi enige om følgende datoer for å kunne treffes denne høsten.

        Tirsdag 6. september kl. 18.00

        Tirsdag 11. oktober    kl. 18.00

        Tirsdag 1. november  kl. 18.00  

Les mer …

Fylkeslaget Rogaland

Foreningen Vi som har et barn for lite - Rogaland Fylkeslag har i den senere tid samarbeidet med LUB lokalt, og vi har arrangert åpne medlemsmøter og foredrag. 
Før jul har vi tradisjon med kransebinding for våre medlemmer, og vi pleier å delta på allehelgensdag arrangementet i Sola Ruinkirke.

Vi kan formidle kontaktpersoner på forespørsel.

Kontaktperson Nils Ragnar Olsen, tlf 926 23 603, e-post: nilsragnarolsen@gmail.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

 

Nytt treff tirsdag 5. april 2016 og tirsdag 7. juni

Samling i Sandvika

Velkommen til treff i lokallaget på Østlandet, tirsdag 5. april og tirsdag 7.juni 

Viser til tidligere informasjon om å starte et lokallag av Foreningen Vi som har et barn for lite på Østlandet.
Lokallaget er nå etablert og det har blitt med personer som også er villig til å ta på seg en jobb med et eventuelt styre, så vi anser at dette nå også faller på plass.

Vi ønsker velkommen til nytt treff allerede tirsdag 5.april kl. 18.00.  Også denne gangen treffes vi i Sandvika, hvor vi får bruke Frivillighet Bærum sine lokaler midt i Sandvika sentrum.  Vi tenker at det kan være fint og komme litt ordentlig i gang, så vi har også satt opp en dato til før sommeren og det er tirsdag 7.juni.

Vi ønsker og håper at lokallaget kan være et sted hvor det skal være en lav terskel for å ville bli med.  I første omgang ser vi på dette som et sted hvor vi som mer eller mindre er i samme situasjon, kan treffes over en kaffekopp for en prat, men at vi også da setter opp noen aktiviteter etter hver.

Vi håper at dere har lyst til å komme en tur og er det spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss eller direkte til Anne på hovedforeningen, foreningen@etbarnforlite.no
Hilsen fra
Marit Johansen       900 23 395
Berit Borgersen      932 53 411   epost:berit_bo2003@yahoo.com

Farsund – Lyngdal – Hægebostad

Lokallaget Vi som har et barn for lite – Farsund – Lyngdal – Hægebostad arrangerer møter og samlinger et par ganger i året, i tillegg til årsmøte. 

Kontaktperson: Olaf Landsverk tlf. 918 36570. e-post: olaflandsverk@gmail.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1