• Home
  • Lokale aktiviteter

Fylkeslaget Rogaland

Foreningen Vi som har et barn for lite - Rogaland Fylkeslag har i den senere tid samarbeidet med LUB lokalt, og vi har arrangert åpne medlemsmøter og foredrag. 
Før jul har vi tradisjon med kransebinding for våre medlemmer, og vi pleier å delta på allehelgensdag arrangementet i Sola Ruinkirke.

Vi kan formidle kontaktpersoner på forespørsel.

Kontaktperson Nils Ragnar Olsen, tlf 926 23 603, e-post: nilsragnarolsen@gmail.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

 

Namdal lokallag

Velkommen til medlemsmøte 20. april 2016 på sykehuset i Namsos

For mer informasjon og påmelding, se her: https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/events/1600594086882252/Medlemsmøte Namsos

-------------------------------------------------------------------------

Lokallaget hjemmeside: http://www.freewebs.com/bflnamdal/
Lokallagets gruppe på Facebook: https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/groups/110288505677346/?fref=ts

 Vennlig hilsen styret i BFL Namdal lokallag

Kontakt Julie Brucker, 911 79 348 e-post: julie.brucker@overhalla.kommune.no
Informasjon om kransebindingen: https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/events/1161367737218028/

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

 

Farsund – Lyngdal – Hægebostad

Lokallaget Vi som har et barn for lite – Farsund – Lyngdal – Hægebostad arrangerer møter og samlinger et par ganger i året, i tillegg til årsmøte. 

Kontaktperson: Olaf Landsverk tlf. 918 36570. e-post: olaflandsverk@gmail.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

Nytt lokallag på Østlandet

Velkommen til lokallaget på Østlandet.

Viser til tidligere informasjon om å starte et lokallag av Foreningen Vi som har et barn for lite på Østlandet.
Lokallaget er nå etablert og det har blitt med personer som også er villig til å ta på seg en jobb med et eventuelt styre, så vi anser at dette nå også faller på plass.

Vi ønsker og håper at lokallaget kan være et sted hvor det skal være en lav terskel for å ville bli med.  I første omgang ser vi på dette som et sted hvor vi som mer eller mindre er i samme situasjon, kan treffes over en kaffekopp for en prat, men at vi også da setter opp noen aktiviteter etter hver.

Vi håper at flere har lyst til å komme en tur og er det spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss eller direkte til Anne på hovedforeningen, foreningen@etbarnforlite.no
Hilsen fra
Marit Johansen       900 23 395
Berit Borgersen      932 53 411   epost:berit_bo2003@yahoo.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1