Velkommen til årsmøte i Vest-Agder

Velkommen til Årsmøte i lokallaget Vi som har et barn for lite – Farsund – Lyngdal – Hægebostad.

Tirsdag 14. februar 2017 kl. 19.00, Frivilligsentralen – i kjelleren på Lyngdal rådhus.

Årsmøtet får besøk av styreleder i hovedforeningen som forteller litt om de ulike aktivitetene og planer fremover. Enkel servering.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med leder av lokallaget Olaf Landsverk, olaf.landsverk@miljodir.no eller telefon 918 36570

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1