Åpent møte med foredrag i Lyngdal

Mandag 16.11.09 kl. 19.00 inviterer foreningen ”Vi som har et barn for lite” til Åpent møte med tema ”Veier videre..”, i Lyngdal kulturhus. Foredrag av Per Emanuelsen fra Kristiansand om det å komme seg videre etter kriser i livet. Emanuelsen er 70% diakon i Setesdal og 30% stilling i Kristiansand kommune for etterlatte etter selvmord. Han har stor erfaring fra temaet.

Selv om det er foreningen ”Vi som har et barn for lite” som arrangerer, er det ikke bare for de som har mistet et barn. Hver enkelt må definere hva som oppleves som krise, det kan være dødsfall i alle aldre, samlivsbrudd, alvorlig sykdom, mistet jobb eller hva det måtte være. En trenger heller ikke å ha opplevd egen krise for å ha utbytte av foredraget!

De 3 kommunene foreningen dekker, Farsund, Lyngdal og Hægebostad vil presentere hvordan kriseteamene i kommunen er organisert og fungerer. Det blir anledning til spørsmål og kommentarer.

Vel møtt!

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1