• Home
  • Lokallag
  • Vest-Agder

Farsund – Lyngdal – Hægebostad

Lokallaget Vi som har et barn for lite – Farsund – Lyngdal – Hægebostad arrangerer møter og samlinger et par ganger i året, i tillegg til årsmøte. 

Kontaktperson: Olaf Landsverk tlf. 918 36570. e-post: olaflandsverk@gmail.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1