• Home
  • Lokallag
  • Rogaland

Fylkeslaget Rogaland

Foreningen Vi som har et barn for lite - Rogaland Fylkeslag har i den senere tid samarbeidet med LUB lokalt, og vi har arrangert åpne medlemsmøter og foredrag. 
Før jul har vi tradisjon med kransebinding for våre medlemmer, og vi pleier å delta på allehelgensdag arrangementet i Sola Ruinkirke.

Vi kan formidle kontaktpersoner på forespørsel.

Kontaktperson Nils Ragnar Olsen, tlf 926 23 603, e-post: nilsragnarolsen@gmail.com

 

Aktiviteter i lokallaget blir listet fortløpende under "Lokale alktiviteter" i menyen på toppen av siden.

 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1