• Home

Til minne om en sønn

Jeg låner dere to en stund
et barn jeg har, sa Gud.
Hold av ham mens han er på jord,
og gråt når han får bud -
om reise hit til meg igjen.
Det kan gå tyve år,
seks eller syv, men til det skjer,
la ham få gode kår!
Han bringer smil og glede med,
og blir hans opphold kort,
så lever minnene som sol,
og puster sorgen bort.

Han kan ikke få bli for godt,
på jord kan ingen bli,
men han har litt å lære der -
før turen er forbi.
Jeg så rundt hele jorden
efter en lærer god.
Og fremst blant kvinner og blant menn,
der så jeg dere to.
Vil dere gi all kjærlighet
til denne lille venn  
og ikke hate meg når jeg
skal ta ham hjem igjen?

Jeg syns jeg hørte dem si:
"Skje din vilje, Herre kjær!
Vi gleder oss til barnet ditt
om sorgen enn blir svær.
Vi gir ham ly og kjærlighet 
den tid du, Herre, vil.
Og takker deg for lykken vår,
så lenge vi er til.
Og kaller englene på ham 
før noen tenkte så,
skal vi stå rak i sorgens stund 
å prøve og forstå."

Ukjent engelsk forfatter gjendiktet av Eilif Straume

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1