En varm takk

Jeg låner dere to en stund
et barn jeg har, sa Gud.
Hold av ham, mens han er på jord,
og gråt når han får bud -
om reise hit til meg igjen.
Det kan gå mange år,
men også liten stund,
og til det skjer, la ham få gode kår!
Ham bringer smil og glede med,
og blir hans opphold kort,
så lever minnene som sol,
og puster sorgen bort.

Hans opphold det blir ei "for godt",
på jord kan ingen bli,
men han har litt å lære der -
før turen er forbi.
Jeg så rundt den hele jord -
og søkte etter lærer god.
Og fremst blant kvinner og blant menn,
der fant jeg dere to.
Vil dere gi all kjærlighet
til denne lille venn -
og ikke hate meg -
når jeg skal ta ham hjem igjen?

Jeg syntes da, dem til meg si:
"Skje din vilje, Herre kjær!
Vi gleder oss til barnet ditt -
om sorgen enn blir svær.
Vi gir ham ly og kjærlighet -
den tid du, Herre, vil.
Og takker deg for lykken vår,
så lenge vi er til.
Og kaller englene på ham -
før noen tenkte så,
skal vi stå rak i sorgens stund -
og prøve å forstå."

Ukjent amerikansk forfatter

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1