Det finnes et land

Det finnes et land

bakom tårer

Hvor de vakresteblomster gror

Hvor solen for alltid lyser

og lykken og gledener stor

Det finnes et land

bakom tårer

Hvor drømmen og framtiden bor

Hvor englene stille vokter

hver ufødte søster og bror

 

Ukjent

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1