Ikke tenk

på henne som forsvunnet,
hennes reise har nettopp begynt, 
vi skal følge henne på veien, 
slik at hun alltid har oss rundt. 

Bare tenk på henne som hvilende, 
fra smerter og fra sorg, 
på en plass med masse trygghet, 
som vi kaller barnas kjærlighetsborg. 

Tenk på hvordan hun måtte ønske, 
at vi kunne vite nå, 
at vår tristhet, sorg og smerte, 
er det eneste som ikke skal bestå. 

Og tenk på henne som levende, 
i hjertet på de hun rørte, 
for ingenting elsket er noen gang mistet, 
og hun var elsket så høyt! 

Mamma & pappa

(fra Siv Jeanette Bøe)

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1