• Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Home

Nytt treff i lokallaget på Østlandet 1. november

20 Blomsterdekorasjon  

Nytt fra Lokallaget Østlandet.
 
Det er snart Allhelgensdag og i den forbindelse ønsker vi på neste møte i lokallaget Østlandet, som er tirsdag 1. november å invitere til kransebinding.
Vi stiller med det meste av det som trenges av materialer, men dersom det er spesielle ting/pynt dere ønsker å bruke er det fint om dere tar dette med selv.
I tillegg byr vi på litt kaffe og kaker og håper vi kan få en hyggelig kveld sammen.
 
Vi holder også denne gangen til på Frivillighetssentralen i Sandvika, rett ved biblioteket og starter kl. 18.00
Men for at vi skal kunne kjøpe inn og ta med nok materialer, vil vi gjerne at dere melder fra til en av oss om dere kommer, da helst før 27.10.2016.
 
Vi håper dette kan være en hyggelig ting å gjøre sammen og håper at flere har lyst til å treffes på denne måten. 
 
Hilsen fra
Marit Johansen 900 23 395  
Angela John  971  71 891
Berit Borgersen 932 53 411

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

Personvern

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1