• Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Home

Bidrag til neste medlemsblad?

Foreningens neste medlemsblad skal snart i trykken, og vi tar gjerne i mot stoff til bladet.

Skriv historien din, et dikt, om livet etterpå, om merkedager eller om det å gå tilbake i jobb etter å ha mistet et barn. Vi tar i mot alle bidrag med takk, selv om ikke vi kan garantere at det blir plass til alt.
Send inn ditt bidrag til foreningen@etbarnforlite.no innen tirsdag 20. september 2016.

Forsiden juni 2016

Sorgstøtteseminar

Stor deltagelse under sorgstøtteseminaret i januar

Nærmere 25 deltagere fikk oppleve en travel helg med mange sterke og tankevekkende innslag fra seks ulike foredragsholdere.

Seminaret «Sammen er vi sterke», et sorgstøtteseminar støttet av Extrastiftelsen, ble avholdt i midten av januar.

I sprengkulden møttes vi på Quality Gardermoen Airport Hotel, som heldigvis var varmt og godt innendørs.

Mange sterke inntrykk og ulike tilnærmingsmåter til sorg, sorgarbeid og sorgstøtte ble formidlet gjennom hele helgen. Å høre andres historie og ulike veier å gjennomleve sorgen på, er viktig for å få en bredere forståelse og gir et større perspektiv på likheter og ulikheter i sorgen. Flere kan i ettertid tenke seg å være en ressursperson for andre som er rammet, og mange ønsket seg flere tilsvarende kurs og seminarer.

Les mer …

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1