• Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Home

Nytt medlemsblad

Nytt medlemsblad er på vei til alle medlemmer med posten nå i juni

Et barn for lite 02 2017 forsiden

Ny undersøkelse om søsken og sorg

Ny undersøkelse viser sterke tall:
" - Generalsekretær i Foreningen Vi som har et barn for lite, Anne Giertsen, mener tett oppfølging over tid er avgjørende."

– Det burde være lettere å få tak i støtteapparatet, sier Hanne Giertsen (17).
aftenposten.no

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1