• Et barn for lite
  • Et barn for lite
  • Et barn for lite

Nye treff utover høsten 2016 på Østlandet

Ønsker du å treffe andre som har mistet barn?

Lyshjerte

Det meste av sommeren er nå over og vi skal igjen starte på en høst og en vinter som noen ganger kan føles både mørk og kald.  Kanskje vi sammen kan hjelpes ad til å gjøre den litt mindre mørk og litt varmere?

På siste møte i lokallaget Østlandet før sommeren ble vi enige om følgende datoer for å kunne treffes denne høsten.

        Tirsdag 6. september kl. 18.00

        Tirsdag 11. oktober    kl. 18.00

        Tirsdag 1. november  kl. 18.00  

Les mer …

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”
Postboks 186
1319 Bekkestua 

Telefon 974 12 026

www.etbarnforlite.no 
foreningen@etbarnforlite.no

Org.nr. 980624404 - Kontonr. 0531 09 98542 
Facebook - Twitter Copyright © 2015

UA-76098523-1